FANDOM


Gió

Gió là những luồng không khí chuyển động trên quy mô lớn. Trên bề mặt của Trái đất, gió bao gồm một khối lớn không khí chuyển động. Trên bề mặt của Trái đất, gió bao gồm một khối lớn không khí chuyển động. Trong khí tượng học, cơn gió thường được gọi theo sức mạnh của nó, và hướng gió thổi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.