FANDOM


Hóa học 10 sách

Vật thể được cấu tạo từ chất, chất được cấu tạo bởi các phần tử nhỏ hơn là nguyên tử. Vậy nguyên tử được cấu tạo như thế nào, quá trình biến đổi chất có liên quan đến sự thay đổi các phần tử hay không?Chương trình hóa học lớp 10 sẽ giải đáp vấn đề trên.

Chương trình sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng hệ thống tuần hoàn, cân bằng hóa học -kiến thức cơ bản của Hóa học Trung học Phổ thông.

Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học là sự sắp xếp các nguyên tố theo một quy luật chặt chẽ, thể hiện sự biến đổi tuần hoàn các tính chất của nguyên tử và hợp chất. Bảng hệ thống tuần hoàn là lối vào thế giới của hóa học.

Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu về liên kết hóa học và phản ứng oxi hóa – khử, một trong những quá trình quan trọng của thiên nhiên.

Ngoài ra, học sinh sẽ tiếp cận các nguyên tố quen thuộc ở nhóm VIA và VIIA của bảng hệ thống tuần hoàn; từ đó hiểu được các đặc điểm của cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng.

Danh sách chươngSửa đổi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.