FANDOM


Hỗn số

Hỗn số là một phân số có giá trị lớn hơn 1. Phân số được viết dưới dạng a\frac{b}{c}. Đặc biệt, phần phân số của hỗn số lúc nào cũng nhỏ hơn 1.

a + \frac{b}{c} = a \frac{b}{c}

Thứ hai là hỗn số là kết quả của một số tự nhiên cộng với một phân số. Ví dụ:

\frac{8}{5} = 1 + \frac{3}{5} = 1 \frac{3}{5}
\frac{16}{7} = 2 + \frac{2}{7} = 2 \frac{2}{7}
\frac{43}{9} = 4 + \frac{7}{9} = 4 \frac{7}{9}
\frac{45}{7} = 6\frac{3}{7}
*Chú ý:khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu "-" trước kết quả tìm được.

Tính chấtSửa đổi

Cách đổi ra phân số:

a\frac{b}{c} = \frac{ac + b}{c}

Cách đổi từ phân số sang hỗn số:

\frac{a}{b} = a: b (viết dưới dạng Q \frac{R}{b}[1][2]

Do vì \frac{Qb}{b} + \frac{R}{b} = \frac{a}{b} nên ta chuyển hỗn số về dạng vậy.

Cấu trúc khácSửa đổi

a + 1 > a\frac{b}{c} > a hoặc a > \frac{ab-b}{c} > a-1

So sánhSửa đổi

Ví dụ: So sánh 1\frac{3}{5}2\frac{1}{2}

Cách 1.

1\frac{3}{5} < 2\frac{1}{2} (đổi thành phân số)

Cách 2.

1\frac{3}{5} < 2\frac{1}{2} (so sánh từng phần)

Các phép tínhSửa đổi

Phép cộngSửa đổi

1\frac{4}{5} + 2\frac{2}{5} = ?

Cách 1.

1\frac{4}{5} + 2\frac{2}{5} = 4\frac{1}{5} (đổi thành phân số)

Cách 2.

1\frac{4}{5} + 2\frac{2}{5} = 4\frac{1}{5} (cộng từng phần)

Vì chưa học phép cộng phân số, nên hãy sử dụng cách 1.

Phép trừSửa đổi

5\frac{5}{6} - 2\frac{1}{3} = ?

Cách 1.

5\frac{5}{6} - 2\frac{1}{3} = 3\frac{1}{2} (đổi thành phân số)

Cách 2.

5\frac{5}{6} - 2\frac{1}{3} = 3\frac{1}{2} (trừ từng phần)

Vì chưa học phép trừ phân số, nên hãy sử dụng cách 1.

Phép nhân (với số tự nhiên)Sửa đổi

Ta có thể tính bằng cách nhân từ phải sang trái:

3 \frac{4}{5} \times 7

Trước tiên lấy \frac{4}{5} nhân với 7 được \frac{28}{5} = 5 \frac{3}{5}. Tiếp theo, nhân phần nguyên. 3 \times 7 = 21 cộng 5 bằng 26.

Sau đó, ta có kết quả là: 26 \frac{3}{5}

Phép chia (cho số tự nhiên)Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. Lấy tử chia cho mẫu, thương tìm được là phần nguyên, viết kèm theo một phân số có tử số là số dư, mẫu số là số chia.
  2. Q viết tắt là thương, R viết tắt là số dư trong phép chia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.