FANDOM


Phép đối xứng tâm

Phép đối xứng tâm O là phép biến hình biến điểm O thành chính nó; biến mỗi điểm M khác điểm O thành điểm M' sao cho O là trung điểm của MM'.

Kí hiệu: ĐO (M) = M' <=> O là trung điểm của MM'

Nhận xétSửa đổi

Phép đối xứng tâm-tính chất
  • Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu ĐO biến H thành chính nó.
Ví dụ: hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn có 1 tâm đối xứng

Biểu thức tọa độSửa đổi

M(x;y) -->[ĐO với O(x0;y0)] M'(x';y') => { \begin{pmatrix}
{x' = 2x0 - x}\\
{y' = 2y0 - y}
\end{pmatrix}

Tính chấtSửa đổi

  • Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì
  • Biến 1 tia thành 1 tia
  • Biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của các điểm tương ứng
  • Biến 1 đoạn thẳng thành 1 đoạn thẳng có độ dài bằng nó
  • Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó (nếu tâm O nằm trên Δ thì Δ' trùng với Δ; nếu tâm O không nằm trên Δ thì Δ' // Δ)
  • Biến 1 góc thành góc bằng nó
  • Biến 1 tam giác thành tam giác bằng nó (trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp biến thành các điểm tương ứng)
  • Biến 1 đường tròn thành đường tròn bằng nó (tâm biến thành tâm)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.