FANDOM


Vật nhiễm điện

Sự nhiễm điện của các vật là sự cọ xát, nguyên nhân gây ra nhiễm điện của các vật.

Ở lớp 9 ta đã biết có thể làm nhiễm điện bằng cách cho nó tiếp xúc với một vật đã nhiễm điện, hoặc đưa nó lại gần vật nhiễm điện. Những vât kim loại, những lớp chất lỏng hoặc luồng khí có thể nhiễm điện do cọ xát, do tiếp xúc, do hưởng ứng.

Có 3 cách nhiễm điện một vật: cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.