FANDOM


Sự tương tác điện là sự đẩy hay hút nhau giữa các điện tích.

Hai loại điện tíchSửa đổi

Người ta thừa nhận chỉ có hai loại điện tích: điện tích âm (-) và điện tích dương (+).

  • Các điện tích cùng loại dấu thì đẩy nhau
  • Các điện tích khác loại dấu thì hút nhau