FANDOM


Community-header-background (tải về)‎ (500 × 300 điểm ảnh, kích thước tập tin: 32 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:46, ngày 24 tháng 11 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:46, ngày 24 tháng 11 năm 2017500 × 300 (32 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 15:14, ngày 23 tháng 7 năm 2017
12:18, ngày 20 tháng 11 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:18, ngày 20 tháng 11 năm 2017428 × 190 (295 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)
17:52, ngày 31 tháng 10 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:52, ngày 31 tháng 10 năm 2017320 × 160 (131 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)
01:55, ngày 27 tháng 10 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:55, ngày 27 tháng 10 năm 2017250 × 167 (179 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)
09:33, ngày 23 tháng 10 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:33, ngày 23 tháng 10 năm 2017825 × 618 (104 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)
06:27, ngày 12 tháng 10 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:27, ngày 12 tháng 10 năm 2017550 × 366 (162 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)
15:14, ngày 23 tháng 7 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:14, ngày 23 tháng 7 năm 2017500 × 300 (32 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)