FANDOM


Past_perfect_continuous_chart.jpg (tải về)‎ (282 × 179 điểm ảnh, kích thước tập tin: 8 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thì

    Thì hay thời (thời gian) là một thuật ngữ trong ngữ pháp dùng để chỉ về một trạng thái của động từ…

  • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

    Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) thường dùng để nhấn mạnh khoảng thời…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:06, ngày 5 tháng 8 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:06, ngày 5 tháng 8 năm 2017282 × 179 (8 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.