FANDOM


Present_Continuous_Chart.gif(523 × 373 điểm ảnh, kích thước tập tin: 10 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thì

    Thì hay thời (thời gian) là một thuật ngữ trong ngữ pháp dùng để chỉ về một trạng thái của động từ…

  • Thì hiện tại tiếp diễn

    Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous hay Present Progressive) dùng để diễn đạt một hành động…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:48, ngày 3 tháng 8 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:48, ngày 3 tháng 8 năm 2017523 × 373 (10 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.