FANDOM


Present_perfect_continuous.jpg (tải về)‎ (592 × 349 điểm ảnh, kích thước tập tin: 65 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thì

    Thì hay thời (thời gian) là một thuật ngữ trong ngữ pháp dùng để chỉ về một trạng thái của động từ…

  • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

    Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) dùng để chỉ về hành động vẫn tiếp…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:40, ngày 5 tháng 8 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:40, ngày 5 tháng 8 năm 2017592 × 349 (65 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.