FANDOM


Present simple

Thì hiện tại đơn là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Nó được gọi là simple (đơn giản) vì cấu trúc hình thành bao gồm một từ đơn (như write hoặc writes), khác với các thì hiện tại khác như thì hiện tại tiếp diễn (is writing) và thì hiện tại hoàn thành (has written).

Đối với chủ ngữ I/You/We/They thì động từ khi sử dụng thì này sẽ là dạng nguyên mẫu, không chia. Ngược lại, đối với các chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít như She/He/It thì chia động từ bằng cách thêm đuôi -s hoặc -es ở cuối động từ.

Riêng động từ tận cùng bằng “y” mà trước là một phụ âm thì đổi “y” thành “i” rồi mới thêm đuôi -es.

Cách dùngSửa đổi

 • Diễn tả thói quen hằng ngày
 • Sự việc hay sự thật hiển nhiên
 • Sự việc xảy ra trong tương lai theo lịch trình
 • suy nghĩ và cảm xúc tức thời
 • Để đưa ra chỉ dẫn (chủ yếu dùng trong văn nói)
 • Để nói lên khả năng của mỗi người
 • Trong một số loại hình nghệ thuật, vở kịch, tường thuật
 • Sau các liên từ chỉ thời gian

Cấu trúcSửa đổi

 • Khẳng định (+): S + V (s/es) + O
 • Phủ định (-): S + do/does not + V + O
 • Nghi vấn (?):
  • Do/Does + S + V + (O)?
  • Don't/doesn't + S + V + (O) ?
 • Trong đó:
 • S: chủ ngữ
 • V: động từ
 • O: tân ngữ

Dấu hiệu nhận biếtSửa đổi

 • “EVERY”: Every day, every year, every month, every afternoon, every morning, every evening...
 • Once a day, twice a week, three times a week, four times a week, five times a week, once a month, once a year...
 • Always, usually, every, often, generally, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never,....

Các ví dụSửa đổi

 • I go to school. Tôi đi đến trường. (Động từ go không chia, nguyên mẫu)
 • She goes to school. Cô ấy đi đến trường (Động từ go phải thêm -es trở thành goes)
 • The Sun rises in the East. Mặt Trời mọc ở hướng Đông (một sự thật hiển nhiên cho nên phải dùng thì hiện tại đơn)
 • He doesn't/does not go to school. Anh ấy không đi đến trường (Thêm trợ động từ+not trong câu phủ định)