FANDOM


Đại số 10 sách

Chương trình Toán học lớp 10 được xem là chương trình bản lề giúp các em làm quen với kiến thức và cách học ở cấp Trung học Phổ thông. Chính vì vậy mà việc rèn luyện kiến thức lớp 10 một cách nghiêm túc và cẩn thận là điều vô cùng cần thiết. Chương trình giảng dạy ở Trường học Trực tuyến Sài Gòn sẽ hệ thống kiến thức ở các cấp học trước và trang bị thêm những kiến thức mới để các em có hành trang thật tốt cho các năm học tiếp theo.

Về phần Đại số lớp 10, các em sẽ được củng cố và mở rộng những kiến thức từ cấp Trung học Cơ sở như: mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất - bậc hai, phương trình - hệ phương trình, bất đẳng thức - bất phương trình, cung và góc lượng giác công thức lượng giác. Với chủ trương rèn luyện kỹ năng giải quyết các dạng bài tập toán học, các Thầy Cô của ISS sẽ hướng dẫn cho học sinh cách xác định kiến thức trọng tâm và phương pháp làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao.