FANDOM


Hình học 10 sách

Nếu như nội dung chương trình Đại số 10 chủ yếu là củng cố các kiến thức ở cấp Trung học Cơ sở thì phần Hình học, học sinh sẽ được tìm hiểu những vấn đề hoàn toàn mới như: Vectơ và phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Kiến thức về vectơ và phương pháp tọa độ trong mặt phẳng là cơ sở cho việc học tốt môn Hình học không chỉ ở lớp 10 và cả những năm học tiếp theo. Bằng các tính chất, các phép toán (tổng hiệu hai vectơ, tích của một số với một vectơ, hệ trục tọa độ hay tích vô hướng của hai vectơ) công cụ vectơ sẽ giúp học sinh tập làm quen với việc nghiên cứu Hình học bằng một phương pháp khác, gọn gàng, có hiệu quả và mang tầm khái quát cao.

Kiến thức hệ trục tọa độ với phương pháp tọa độ trong mặt phẳng sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức quan trọng về cách lập phương trình của một số đối tượng hình học cơ bản như: Mặt phẳng, đường tròn, đường elip…

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.